ඉස්ලාමීය අස්කාර්

1නින්දෙන් අවදිවීමෙන් පසු කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව2ඇඳුම් අදිනවිට කරන පැතුම3අළුත් ඇදුම් අදින විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව4අළුත් ඇඳුම් ඇන්ද අයට වෙනත් අයකු කරන පැතුම්5තම අදුම් ගලවන විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව6වැසිකිළියට ඇතුල්වීමේ දී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව7වැසිකිළියෙන් පිටවන විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව8වුළු දෝවනයට පෙර කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව9වුළු දෝවනය අවසානයේ කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව10නිවසෙන් බැහැරව යන විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව11නිවසට ඇතුල්වීමේදී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව12පල්ලියට යන විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව13පල්ලියට ඇතුල් වීමේදී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව14පල්ලියෙන් පිටවීමේදී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව15බාංගු (අසාන්) අසන විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව16සලාතය ආරම්භයේ කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනා17රුකූඋ කිරීමේදී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව18රුකුඋ ඉරියව්වෙන් නැගිටින විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව19සජදාවෙහි කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව20සජදා දෙක අතර වැඩිවීමේදී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව21සජදාවෙහි කිවයුතු ඒවා කිවීමෙන් පසු කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව22අත්තහියියාත් ඉරියව්වේදී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව23අත්තහියියාත්වලින් පසුව නබි තුමාට කිව යුතු ආශිර්වාදය24අවසාන අත්තහය්යාත් හා සලාම් (ආචාර) කරන්න පෙර ප‍්‍රාර්ථනාව25සලාතය අවසානයේ (සලාම් කීමෙන් පසු) කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාවන්26යහපත් මාර්ගයක් හෝ තීරණයක් සඳහා මඟ පෙන්වීම පතා ඉටුකරන ඉස්තිකාරා සලාතයේ ප‍්‍රාර්ථනාව27උදේ සවස කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව28නිදාගැනීමට පෙර කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනා29රාත‍්‍රි නින්දේදී පැත්තකට ඇලිවී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව30නින්දේදී තිගැස්සීමකට හෝ බියවීමකට මුහුණ දුන් විට31හොඳ හෝ නරක හීනයක් දුටුවිට කළ යුතු දේ32විත්ර් (සලාතයේ) කුනූත්හි කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව.33විත්ර් (සලාතය) අවසානයේ කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව34දුක හා ශෝකය නැතිකර ගැනීමට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව35කරදර නැතිකර ගැනීමට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව36විරුද්ධවාදීන් හා බලධාරීන් හමුවීමේදී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව37බලධාරීන්ගේ අපරාධවලට බියවන්නා කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනා38විරුද්ධවාදියාට විරුද්ධව කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව39යම් පිරිසකට බියවූ තැනැත්තෙක් කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව40ඊමාන් (විශ්වාසය) ගැන සැකයක් ඇතිවූ විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව41ණයෙන් නිදහස් වීමට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව42සලාතයේ හා වෙනත් පාරායනවලදී ෂෙයිතාන්ගේ බාධකවලින් මිදීමට43යමෙකුට තමා කරන දෑ තමාට බරක්වූ විටක44යම් පවක් කළ කෙනෙකු කිව හා කළ යුතු දෑ45ෂෙයිතාන් එළවා දැමීමට හා ඔහුගේ බාධක (මැදිහත් වීම) නැතිකිරීම සඳහා කළ යුතු දෑ.46අසතුටු දායක සිදුවීමක් සිදුවුවහොත් හෝ එය අසාර්ථක වූ විටක47යමෙකුට දරුසම්පතක් ලැබුනු විට සුබ පැතීම48දරුවන් රැකවරණය ලබාගන්නා ප‍්‍රාර්ථනා49රෝගියකු හමුවී ඔහු සදහා (කළ යුතු) ප‍්‍රාර්ථනාව50රෝගියෙකු හමුවී සුවදුක් විමසීමේ මහිමය.51තම ජීවිතය කෙරෙහි කල කෙරුණු රෝගියකුගේ ප‍්‍රාර්ථනා52මරණාසන්න අයෙකුට මතක් කළ යුතු දේ’53දුකක් කරදරයක් ඇති වූ අයකු කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනා54මළ අයෙකුගේ ඇස් වසමින් කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව55මළ (මෘතදේහය) ජනාසා සලාතයේදී56ළදරු මරණයක සලාතයෙහි් කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව57දුකක් ගැන දැනගත් විටක58මෘත දේහය මිනීවල තුළ තබන විට59මෘත දේහය කඳ භූමදානය කළ පසු.60සොහොන් අසලට යාමේදී61සුලං හමන විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව62අකුණු ගසන විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව63වැස්ස ඉල්ලා කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව64වැස්ස වසින විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව65වැස්ස අවසානයේදී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව66වලාකුළු ඉවත්වීම පිණිස කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව67මුල්දවසේ නව හඳ දකින විට68උපවාසයෙන් මිදෙන විට (මිදීම* කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව69කෑමට පෙර කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව70ආහාර ගැනීමෙන් පසු කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව71අමුත්තා විසින් සංග‍්‍රහ කළ අයට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව72බීමට (පානයක් දුන් කෙනෙකුට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව73පවුලේ කෙනෙකුගේ නිවසකදී උපවාසයෙන් මිදුනොත් කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව74සංග‍්‍රහයක් සූදානම්වී තිබෙද්දී ඒ සදහා (අන් අය එය භුක්ති විදීමින් සිටින විට) නෝම්බි (උපවාස ශීලය) අත් නොහළ අයකු ප‍්‍රාර්ථනාවේ නියැලිය යුතුයි.75උපවාස ශීලයේ යෙදුනු අයෙකුට76නියමිත කාලයට පෙර හටගන්නා පළතුරු දකින විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව77කිඹුහුම් ගිය විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව78ප‍්‍රතික්ෂේප කරන අයෙකු කිඹුහුමක් හැර අල්හම්දුලිල්ලාහ් යැයි කී විට79(අලුතින්( විවාහ වූ කෙනෙකුට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව80විවාහ ගිවිසගත් හා සිව්පාවුන් මිලදී ගත් අයකු කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව81බිරිඳ සමඟ ලිංගික ඇසුරට පෙර කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව82කෝපය නිවෙන්න කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව83(රෝගයෙන්) පරීක්ෂාවට ලක්වූ අයෙක් මුණ ගැසෙන විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව84සභාවක වාඩිවන විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව85සභාවේදී සිදුවුනු දේවල් (අඩු පාඩු) සඳහා86අල්ලාහ් ඔබට ක්‍ෂමාවදෙත්වා යි යමෙක් කී විට ඔහුට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව87ඔබට යහපතක් කළ අයෙකු සදහා කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව88දජ්ජාල්ගේ හානියෙන් අල්ලාහ්ගේ ආරක්ෂාව ලබා ගැනීමට89අල්ලාහ් වෙනුවෙන් සත්‍යවශයෙන්ම මම ඔබ ප‍්‍රියකරමියි යමෙක් කීවොත් ඔහු සදහා කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව90උපකාරයක් වශයෙන් තම වස්තුව ඔබට දුන් තැනැත්තාට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව91ණය දුන් තැනැත්තාට ණය පියවීමේදී ණය ගැතියා කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව92අල්ලාහ්ව සමකිරීමකට බියවූ අවස්ථාවක93අල්ලාහ් ඔබට අභිවෘද්ධිය ලබා දෙත්වායි පැතූ අයකුට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව94දුර්ගුණවලින් වැළකීමට95වාහනයට නගින විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව96ගමනේදී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව97ගමකට හෝ නගරයකට ඇතුල් වීමේදී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව98කඩ වීදියට ඇතුල්වීමේදී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව99ගමන් කරන වාහනය පළුදු වුනොත් කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව100මගියා විසින් (නිවසේ) සිටින්නාට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව101(නිවසේ) සිටින්නා මගියාට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව102ගමනේදී තක්බීර් හා තස්බීහ් පැවසීම103අළුයම ගමන් කරන මගියකු කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව104ගමනේදී හෝ වෙනත් අවස්ථාවක (යමකින්) බහින විට105ගමන ගොස් ආපසු එන විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව106සතුටුදායක හෝ පිළිකුල් දෙයක් සිදුවූ විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනා107නබි(සල්) තුමාණන්ට ආශිර්වාදය කිරීමේ මහිමය.108(සලාමය) ශාන්තිය පැතිරවීම109දේවවිශ්වාස නොමැති කෙනෙක තමන්ට සලාම් පවසන කල්හි ඔහුට පිළිතුරු දෙන ආකාරය.110කුකුළා හඬලන විට - බූරුවා කෑ ගසන විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාවන්111රාත‍්‍රියේ බල්ලන් බුරන විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව112යමෙකුට අපහාසකළොත් ඔහු වෙනුවෙන් කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව113මුස්ලිම් වරයෙක් තවත් මුස්ලිම් වරයෙකුට උපහාර දක්වන විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව114උපහාරයට ලක්වූ මුස්ලිම්වරයකු කිව යුතු දෑ115හජ්, උම්රා අවස්ථාවන්හී කියනු ලබන තල්බියා116හජ්රුල් අස්වද් (කඅබාවේ කළු ගල) වෙතට පැමිණි විට කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව117රුකුනුල් යමානි හා හජ්රුල් අස්වද් අතර කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව118සෆා-මර්වා යන ස්ථානවල සිටියදී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව119අරෆා දින ප‍්‍රාර්ථනාව120(මුස්තලිෆා) නමැති මෂ්අරුල් හරාමෙහි දී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව121ගල් ගැසීමේදී හැම ගල්කැටයක් පාසාම තක්බීර් පැවසීම.122පුදුම සහගත හා ප‍්‍රීතිමත් කරුණකදී කරන ලද ප‍්‍රාර්ථනාව123යමෙකුට සතුටු ආරංචියක් ලැබුන විට කළ යුතු දෑ124ශරීරි වේදනාවක් ඇතිවූ විට කිව යුතු හා කළ යුතු දෑ125ඇස්වහ ඇතිවේ යැයි සැකයක් ඇතිවූ විට126තිගැස්සීමකදී කිව යුතු දෑ127සිව්පාවුන් හො ඔටුවන් කැපීමේදී කපන්නා විසින් කිව යුතු දෑ128ෂෙයිතාන්ගෙන් ආරක්ෂා වීමට129පසුතැවිලිවීම හා පාප ක්‍ෂමාව ඉල්ලීමේදී.130තස්බීහ් (සුබ්හානල්ලාහ් - අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය) තහ්මීද් (අල්හම්දු ලිල්ලාහ් -සියලූ ප‍්‍රශංසා අල්ලාහ්ටය) තහ්ලීල් (ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු - නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවියකු නැත) තක්බීර් (අල්ලාහු අක්බර් - අල්ලාහ් අති ශ්‍රේෂ්ඨය) යන මේවායේ මහිමය131නබි(සල්) තුමාණෝ භාවනා කළ පිළිවෙල.132කුසල් හා සාරධර්ම