İslam Azkar

1Yuxudan oyanarkən edilən zikrlər2Paltar geyinərkən edilən dua3Təzə paltar geyinərkən edilən dua4Təzə paltar geyinən üçün edilən dua5Paltarı soyunarkən nə deyilir6Ayaqyoluna girərkən edilən dua7Ayaqyolundan çıxarkən edilən dua8Dəstəmazdan əvvəl edilən zikr9Dəstəmazdan sonra edilən zikr10Evdən çıxarkən edilən zikr11Evə girərkən edilən zikr12Məscidə gedərkən edilən dua13Məscidə girərkən edilən dua14Məsciddən çıxarkən edilən dua15Azan zikrləri16[Namaza başlayarkən birinci təkbirdən sonra edilən] açılıış duası17Rükuda edilən dua18Rükudan qalxarkən edilən dua19Səcdədə edilən dua20İki səcdə arasında oturduqda edilən dua21Tilavət səcdəsində edilən dua22Təşəhhüd23Təşəhhüddən sonra Peyğəmbərə səllallahu aleyhi və səlləm oxunan salavat24Axırıncı təşəhhüddən sonra, salamdan qabaq edilən dua25Salam verib namazı bitirdikdən sonra edilən zikrlər26İstixarə namazının duası27Səhər və axşam zikrləri28Yatağa girərkən oxunan zikrlər29Gecə yatarkən bir tərəfdən digər tərəfə çevrildikdə edilən dua30Yuxuda həyəcan və qorxu keçirən, dəhşətə gələn və (başqa bu kimi) hallarda oxunan dua31Pis yuxu görən nə etməlidir32Vitr namazında edilən qunut duası33Vitr namazının salamından sonra edilən zikr34Üzüntü və kədər anında oxunan dua35Sıxıntı anında oxunan dua36Düşmən və ixtiyar sahibi ilə rastlaşarkən edilən dua37Rəhbərin zülmündən qorxan kimsənin etdiyi dua38Düşmənə qarşı edilən dua39Hər hansı bir camaatdan qorxan kimsənin etdiyi dua40İmanda şəkkə düşənin duası41Borcdan qurtarmaq üçün edilən dua42Namaz qılarkən yaxud Quran oxu-yarkən gələn vəsvəsəyə qarşı edilən dua43Bir iş ağır gəldikdə edilən dua44Günah edən kəs nə deməli və nə etməlidir45Şeytanı və onun vəsvəsələrini uzaqlaşdıran dua46Xoşa gəlməyən bir hadisə baş verdikdə yaxud istədiyi bir iş baş tutmadıqda edilən dua47Övladı olanı təbrik etmək və bunun qarşılıqlı cavabı48Uşaqları qorumaq üçün oxunan dua49Xəstəni ziyarət edərkən onun üçün edilən dua50Xəstəni ziyarət etməyin fəziləti51Həyatından əlini üzmüş xəstənin duası52Can verənə təlqin edilən dua53Başına müsibət gələnin duası54Meyitin gözlərini qapayarkən edilən dua55Cənazə namazında meyit üçün oxunan dua56Həddi-büluğa çatmamış uşağın cənazə namazında oxunulan dua57Təziyə duası58Cənazəni qəbrə qoyarkən edilən dua59Cənazəni dəfn etdikdən sonra edilən dua60Qəbirləri ziyarət edərkən oxunan dua61Külək əsərkən edilən dua62Göy guruldayarkən edilən dua63Yağışın yağması üçün edilən bəzi dualar64Yağış yağanda edilən dua65Yağış yağandan sonra edilən zikr66Havanın açılması üçün edilən dua67Hilal görünərkən edilən dua68Oruc tutan iftarını açarkən etdiyi dua69Yeməyə başlayarkən edilən dua70Yeməkdən sonra edilən dua71Qonağın ona yemək verən üçün etdiyi dua72Su verən yaxud vermək istəyən şəxs üçün edilən dua73(Başqa evdə) orucunu açan şəxsin ev əhli üçün etdiyi dua74Oruc tutan şəxsin yemək süfrəsi açıldığı zaman orucunu pozmaq istəmədikdə etdiyi dua75Oruc tutan onu söyən adama nə deməlidir76Novbar meyvə görərkən edilən dua77Asqırdıqda edilən dua78Kafir asqırıb əlhəmdulilləh desə, ona nə deyilir79Evlənən üçün edilən dua80Evlənən şəxsin özü üçün etdiyi dua və minik heyvanı alanın edəcəyi dua81Həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqəyə girməmişdən əvvəl edilən dua82Qəzəblənərkən edilən dua83Müsibətə düçar olmuş kimsəni görərkən edilən dua84Məclisdə nə deyilir85Məclisin kəffarəsi86«Allah səni bağışlasın!» deyən üçün edilən dua87Sənə yaxşılıq edən şəxs üçün edəcəyin dua88O zikr ki, Allah onun sayəsində Dəccaldan qoruyar89«Səni Allah xatirinə sevirəm» deyən üçün edilən dua90Malını sənə təklif edən kimsə üçün edilən dua91Borcu qaytararkən onu verən şəxs üçün edilən dua92Allaha şərik qoşmaqdan qorxanın edəcəyi dua93Allah sənə bərəkət versin deyən adama nə deyilir94Bəd əlamətə qarşı edilən dua95Minik vasitəsinə minərkən edilən dua96Səfər duası97Kəndə yaxud şəhərə daxil olarkən edilən dua98Bazara girərkən edilən dua99Minik vasitəsi büdrədikdə (ilişib qaldıqda) edilən dua100[Vidalaşdıqda] müsafirin sakinlər üçün etdiyi dua101[Vidalaşdıqda] sakinlərin müsafir üçün etdiyi dua102Səfərdə yol gedərkən təkbir və təsbih103Müsafirin səhərə yaxın etdiyi dua104Səfərdə və ya başqa vaxtlarda mənzil başına çatdıqda edilən dua105Səfərdən qayıdarkən edilən zikr106Sevindirici yaxud xoşagəlməyən hadisə ilə rastlaşan adam nə deməlidir107Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləmə salavat gətirməyin fəziləti108Salamı yaymaq109Salam verən kafirin salamı necə alınmalıdır.110Xoruz banlayarkən və ya uzunqulaq anqırarkən edilən dua111Gecə itlərin hürməsini eşidərkən edilən dua112Söydüyün adam üçün edəcəyin dua113Müsəlman müsəlmanı tərifləyəndə nə deməlidir114Təriflənən müsəlman nə deməlidir115Həcc və ya ümrə ziyarəti əsnasın¬da ihramda olan şəxs necə təlbiyə etməlidir116Qara daş yerləşən küncə gəlib çatdıqda təkbir gətirmək117Yəmən küncü ilə qara daş arasında edilən dua118Səfa və Mərvə dağları üzərində dayandıqda edilən dua119Ərafa günü edilən dua120Məş'ərülhəramda edilən zikr121Cəməratda hər daşı atarkən təkbir etmək122Təəccüblənərkən və ya sevinərkən edilən dua123Sevindirici hadisə ilə rastlaşan adam nə etməlidir124Bədənində ağrı hiss edən nə deməlidir125Bir şeyi gözə gətirəcəyindən qorxan adamın etdiyi dua126Qorxduqda nə deyilir127Qurban kəsərkən nə deyilir128Üsyan¬kar şeytanların hiyləsini dəf etmək üçün nə deyilir129Bağışlanma diləmək və tövbə etmək130Təsbih, təhmid, təhlil və təkbirin fəziləti131Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm necə zikr edərdi132Bəzi xeyir növləri və ədəb qaydaları