اذکار اسلامی

1أذكار هنگام بيدار شدن از خواب2دعاي پوشيدن لباس3دعاي پوشيدن لباس نو4دعا براي كسي كه لباس نو پوشيده است5دعاي هنگان در آوردن لباس6دعاي هنگام داخل شدن به توالت7دعاي هنگام خارج شدن از توالت8ذكر قبل از وضو9ذكر بعد از اتمام وضو10ذكر هنگام خارج شدن از منزل11ذكر هنگام داخل شدن به منزل12دعاي رفتن به مسجد13دعاي داخل شدن به مسجد14دعاي خارج شدن از مسجد15أذكار أذان16دعاهاي بعد از تكبير تحريمه و قبل از فاتحه (دعاهاي استفتاح)17دعاي ركوع18دعاي هنگام بر خاستن از ركوع19دعاي سجده20دعاي نشستن بين در ميان دو سجده21دعاهاي سجده‏ي تلاوت22تشهد23درود بر رسول الله ص بعد از تشهد24دعاي بعد از تشهد آخر و قبل از سلام25أذكار بعد از سلام نماز26دعاي نماز استخاره27أذكار صبح و شب28أذكار خواب29دعاي هنگام غلتيدن از پهلو به پهلو در شب30دعاي موقع هول و هراس و پريشاني هنگام خواب31اعمالي كه پس از ديدن رؤيا يا خواب بد بايد انجام گيرد32دعاي قنوت در نماز وتر33ذكر پس از سلام نماز وتر34دعاي هنگام غم و اندوه35دعا به هنگام مشقت36دعاي هنگام روبرو شدن با دشمن يا صاحب قدرت37دعاي كسي كه از ظلمِ فرمانروا مي‏ترسد38دعاي عليه دشمن39دعاي كسي كه از گروهي مي‏ترسد40دعاي كسي كه در ايمان دچار شك و وسوسه شده است41دعا براي اداي قرض و بدهي42دعاي وسوسه در نماز و قرائت قرآن43دعا براي انجام كار مشكل44آنچه كه مركتب گناه بايد بگويد و انجام دهد45دعاي طرد شيطان و وسوسه‏هايش46دعاي هنگام حادثه‏ي ناگوار و يا شكست در كار47تبريك به كسي كه صاحب فرزند شده و جواب آن48دعا براي محافظت فرزند49دعا براي مريض هنگام عيادتش50فضيلت عيادت مريض51دعاي مريضي كه از زندگي نااميد شده است52تلقين لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ به شخص در حال احتضار53دعاي انسان مصيبت زده54دعاي بعد از خروج روح و بستن چشمان ميّت55دعا براي ميت در نماز جنازه56دعا در نماز ميت براي كودك57دعاي تسليت گفتن58دعا هنگام نهادن ميّت در قبر59دعاي بعد از دفن ميّت60دعاي زيارت قبور61دعا هنگام وزيدن باد62دعاي موقع رعد و برق63دعاي طلب باران64دعاي هنگام باريدن باران65ذكر پس از باريدن باران66دعا هنگام باران زياد67دعاي رؤيت هلال (ماه نو)68دعاي هنگام افطار كردن69دعاي قبل از خوردن غذا70دعاي پايان غذا71دعاي مهمان براي ميزبان72دعا براي كسي كه به ما آب دهد يا قصد آب دادن داشته باشد73دعاي روزه‏دار براي خانواده‏اي كه نزد آنان افطار كند74دعاي روزه‏دار كه بر سفره حاضر شود و نخورد75اگر شخصي به روزه‏دار دشنام داد يا اهانت كرد بگويد:76دعاي ديدن ميوه‏ي تازه77دعاي عطسه و آداب آن78جواب كافري كه عطسه زند و خدا را ستايش كند79دعاي تبريك ازدواج80دعاي كسي كه ازدواج مي‏كند و خادم يا شتري مي‏خرد81دعاي قبل از همبستر با همسر82دعاي هنگام خشم83دعاي ديدن شخصي كه مبتلا به مصيبت باشد84دعاي مجلس85دعاي كفاره‏ي مجلس86جواب كسي كه بگويد: غَفَرَ اللهُ لَكَ87دعا براي كسي كه به تو نيكي كرده است88اعمالي كه باعث نجات شرّ دجّال مي‏شوند89دعا براي كسي كه مي‏گويد: إني أُحِبُكَ في الله: (تو را بخاطر خدا دوست دارم)90دعا براي كسي كه مالش را به تو پيشنهاد كند91دعا هنگام پرداخت بدهي، براي طلبكار92دعاي ترس از شرك93دعا براي كسي كه بگويد: بَارَكَ اللهُ فِيكَ94دعاي بدفالي95دعا سوار شدن بر مركب96دعاي سفر97دعاي ورود به روستا يا شهر98دعاي ورود به بازار99دعاى لغزيدن سوارى100دعاي مسافر براي مقيم101دعاي مقيم براي مسافر102تكبير و تسبيح در مسافرت103دعاي مسافر، هنگام سحر104دعاي مسافر، هنگامي كه جايي توقّف نمايد105ذكر بازگشت از سفر106ذكر هنگام شنيدن خبر خوشايند و ناخوشايند107فضليت درود فرستادن بر رسول الله ص108رواج دادن سلام109جواب دادن به سلام شخص كافر110دعا هنگام شنيدن آواز خروس و صداي الاغ111دعا هنگام شنيدن پارس سگ‏ها در شب112دعا براي كسي كه به او دشنام داده‏اي113آنچه را كه مسلمان هنگام مدح مسلمان ديگري بگويد114آنچه كه مسلمان هنگام مدح شدنش بگويد115لبيك گفتن مُحْرِم در حج يا عمره116تكبير گفتن هنگام رسيدن به حجر الأسود117دعاي بين ركن اليماني وحجر الأسود118دعاي توقف بر صفا و مروه119دعاي روز عرفه120ذكر در مشعر الحرام121تكبير، هنگام رمي جمرات با هر سنگريزه122دعاي تعجب و امور خوشحال كننده123هنگام دريافت خبر خوشحال كننده چه بايد كرد124آنچه هنگام احساس درد گفته مي‏شود125دعاي كسي كه از چشم زخم خود به ديگران بترسد126آنچه هنگام ترس گفته شود127آنچه هنگام ذبح قرباني گفته شود128دعايي كه براي رفع كيد و مكر شياطين خوانده مي‏شود129توبه و استغفار130فضليت تسبيح و تحميد، و تهليل، و تكبير131شيوه‏ي تسبيح گفتن رسول الله ص132مجموعه‏اي از آداب نيك اجتماعي