ADUA ATIWO OJA

1

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMD, YUHYEE WA YUMEETU WA HUWA HAYYUN LAA YAMUUT, BIYADIHI -L-KHAIR, WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER]. >.

Zaker copied