ADUA TI ALAAWE O SE NIGBA TI WON BA GBE OUNJE WA TI O SI KO LATI JA AAWE RE

1

Ojise Olohun “ike ati oIa Olohun k o maa ba a” so pe: >.

Zaker copied