ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI OJO BA N RO

1

[ALLAHUMMA SAYYIBAN NAAFI’AN]. >.

Zaker copied