Dua ya kuchukia ndege mbaya.

1

( 205 ) “Ewe Mwenyezi Mungu hapana ndege mbaya ila ndege wako, na hapana kheri ila kheri yako, na hapana apasae kuabudiwa kwa haki asie kuwa Wewe.”

Zaker copied