Anachosema aliyetukanwa hali ya kuwa amefunga.

1

( 186 ) “Hakika mimi nimefunga, hakika mimi nimefunga.

Zaker copied