Dua ya aliealikwa chakula lakini akawa amefunga.

1

(185) ‘Akialikwa mmoja wenu aitike mwito, akiwa amefunga basi awaombee dua, na kama hakufunga basi ale.’

Zaker copied