Kumlakinia anaetokwa na roho.

1

(153) Amesema Mtume (ص ) : ‘Mwenye kuwa neno lake la mwisho; “Hapana mola apasae kuabudiwa kwa haki ila ni Mwenyezi Mungu.” .... .. ataingia peponi. ’

Zaker copied