Dua ya ambaelimekua gumu kwake jambo.

1

( 139 ) “Ewe Mwenyezi Mungu hakuna jepesi ila ulilolifanya jepesi, nawe unalifanya gumu jepesi ukitaka.”

Zaker copied