Ç’DUHET THËNË GJATË THERJES SË KAFSHËVE A TË KURBANIT

1

Bismil-lah, vAll-llahu Ekber, [All—llahumme minke ve leke] All-llahumme tekabbel minni. (Me emrin e All-llahut, All-llahu është më i madhi [O Zot kjo është nga Ti dhe për ty], O Zoti im, pranoje këtë nga unë.)

Zaker copied