DUAJA E ATIJ QË FRIKOHET SE MOS PO E MERR DIKË MËSYSH

1

Nëse ndokush nga ju sheh diç që i pëlqen tek vëllai i tij, në veten e tij a në pasurinë e tij, le të lutet që All-llahu t'ia bekojë këtë gjë, sepse syri është hak (i vërtetë).

Zaker copied