SI DUHET TË VEPROJË AI TË CILIT I NDODH DIÇ QË E GËZON

1

Pejgamberit ص kur i ndodhte ndonjë gjë që e gëzonte, përulej në sexhde në shenjë falënderimi All-llahut të Madhërishëm.

Zaker copied