Ç’DUHET TË THOTË MUSLIMANI KUR TA LAVDËROJË DIKUSH

1

All-llahumme la tuàhidhni bima jekú-lún, vagfîr li' ma la ja ‘ëlemun [vexh- ’alni' hajren mimma jedhunnún] (O Zot, mos më dëno për atë që thonë, m ï fal ato që nuk i dinë, [dhe më bëj më të mirë sesa mendojnë]).

Zaker copied